Použi nástroje e-aktivizmu

Ako nechať zmazať web stránku z internetu

Účelom nástrojov tohto typu je eliminovať problematický obsah z online prostredia. Oplatí sa ich využívať najmä vtedy, ak natrafíme klasické webstránky, ktorých celkové tematické zameranie a celkový obsah je postavený na šírení nenávisti voči menšinám. Čiastočne sa dajú využiť aj v participatívnych webstránkach, hoci tu je ich využitie menej efektívne. (Možno ich využiť skôr pri blogoch, videách, prípadne grafikách. Reagovať týmto spôsobom na jednotlivé diskusné príspevky v sociálnych sieťach či v diskusných fórach by mohlo z hľadiska efektu pripomínať hru na myš a mačku – kým docielime odstránenie jedného diskusného príspevku, pribudne niekoľko nových).

Podmienky používania

Pri tomto type nástrojov hrajú kľúčovú rolu tzv. terms of use – čiže podmienky používania webstránky (ak ide o participatívny web – napr. blogový portál, sieť Facebook), alebo pravidlá servera (poskytovateľa), ktorými sa musia riadiť webstránky umiestnené na danom serveri.

Tieto podmienky (tvorené vlastníkom participatívneho webu alebo poskytovateľom) zvyčajne vždy obsahujú aj klauzulu o tom, že používateľ nesmie porušovať platnú legislatívnu, alebo obsahujú priamy zákaz urážať či inak hanobiť etnické, rasové či sexuálne skupiny.

Ak správca, resp. vlastník participatívneho webu zistí, že používateľ porušil jeho podmienky, môže siahnuť k sankcii. Autor takého príspevku môže byť vyzvaný, aby problematický obsah odstránil, prípadne mu ho správca automaticky vymaže alebo zakryje komentár pred ostatnými používateľmi. Tvrdšími sankciami býva dočasné alebo trvalé zablokovanie používateľa (tzv. ban), alebo trvalé odstránenie jeho používateľského konta, a tým znemožnenie používateľovi pristupovať na daný portál či k službe.

Ak ide o sankcie voči webstránke, rozhoduje o nich poskytovateľ – teda správca servera, na ktorom je webstránka hosťovaná. Môže vyzvať vlastníka webstránky na odstránenie protiprávného obsahu alebo zo servera odstrániť priamo celú webstránku.

 

  1. Odstránenie obsahu na webe so slovenskou doménou – oznámenie správcovi

Ak sa webstránka nachádza na slovenskej doméne (má koncovku .sk), stačí sa preklikať na kontaktné údaje jej správcu alebo vlastníka umiestnené priamo na webe. Ak webstránka neobsahuje kontaktné údaje, môžeme sa pokúsiť zistiť jej vlastníka prostredníctvom webstránky www.sk-nic.sk.

Postup zistenia osoby, na ktorú je web registrovaný, je nasledovný:

  • Otvoríme si stránku sk-nic.sk.
  • Do vyhľadávacieho poľa na tejto stránke napíšeme názov overovanej webstránky (vpisujeme jej názov bez koncovky .sk).
  • Vo výsledkoch sa zobrazí, kto je registrátorom domény, kto sú jej prevádzkovatelia, ich kontakty a ostatné údaje.

V e-maile správcovi označíme obsah, ktorý považujeme za problematický (názov článku, prepojenie), popíšeme, v čom presne vidíme porušenie deklarovaných podmienok používania webstránky (Terms of Use) a formulujeme požiadavku na odstránenie obsahu.

Ak správca webu nereaguje, môžeme sa obrátiť na poskytovateľa. Poskytovateľ je subjekt, ktorý prevádzkuje server, na ktorom je webstránka umiestnená (pozri postup v nasledujúcej časti).

  1. Odstraňovanie obsahu na webe so zahraničnou doménou – oznámenie poskytovateľovi

Webstránky môžu byť hosťované na zahraničnom serveri, čo prezrádza ich koncovka – môže ňou byť skratka danej krajiny (.fr, .cz, .de) alebo koncovka typu .org, .net, .eu.

V prípade domén prvej úrovne (napríklad www.pospolitost.org) je na zistenie registrátora domény potrebný nasledovný postup:

  • Otvoríme si stránku so službou „who is“, napr.: http://whois.domaintools.com/, kde zadáme požadovanú webstránku (vpisujeme ju bez www).
  • Z výpisu zistíme, kto je registrátorom a kde je konkrétna stránka hosťovaná (v tomto prípade networksolutions.com). Ak je registrátorom domény skutočná osoba, táto informácia je veľmi dôležitá pre prípadné trestné stíhanie, ale i ďalšie kroky. Vzhľadom na to, že registrátori práve z dôvodu ochrany anonymity často používajú tretie strany (rôzne na to zamerané firmy a spoločnosti, ktoré doménu zaregistrujú za nich), niekedy nie je možné zistiť skutočnú osobu registrátora takýmto spôsobom.
  • Bez ohľadu na to, či sa nám podarilo zistiť registrátora domény, môžeme kontaktovať poskytovateľa servera, na ktorom je problematický web hosťovaný. Je potrebné skontrolovať, či podmienky daného poskytovateľa zakazujú obsah, ktorý je protiprávny alebo ktorý podnecuje nenávisť voči sexuálnym menšinám.
  • Následne spíšeme e-mail s podobnou štruktúrou, ktorú sme uviedli vyššie v oznámení správcovi. Uvedieme, ktoré podmienky webstránka alebo jej obsah porušili. Poskytovateľ si zároveň väčšinou vyhradzuje právo posúdiť súlad alebo nesúlad konkrétnej stránky s takýmito podmienkami a v prípade porušenia vymazať problematický obsah.

Akozmazat2 

Vzor listu poskytovateľovi:

Dear Sir/Madam,

our complaints bureau deals with discriminatory/racist material on the Internet.

We would like to inform you that we received a complaint about the url: ………….. IP address: This site is hosted, according to whois, on servers of your company.

This site is … (opis, aká to je stránka, čo obsahuje) Such content is illegal under the national law of our country, namely article …. of the criminal code, which prohibits defamation fo race, nation and religions as well as article …. which prohibits incitment to hatred on such grounds – you can see the english translation fo these articles here: http://legislationline.org/documents/action/popup/id/15761 .

In our opinion it also violates your Terms of Service, and Acceptable Use Policy (ak ju majú) namely (uviesť článok z ToS alebo AUP):

We ask you to check if this website/content violates your TOS and if you can possibly remove it from your server.

Looking forward to your answer. Yours Sincerely,

Občas sa to podarí.

Akozmazat3

Akozmazat4