Použi nástroje e-aktivizmu

Ako odpovedať na hate speech (komunikačné stratégie)

Podstatou aplikácie hesla „hatespeech – more speech“ je komunikácia. Pri online aktivizme v oblasti cyberhate sa vždy najprv oplatí ujasniť si „komunikačný plán“ – teda to, aký obsah má byť komunikovaný online nástrojmi. Z hľadiska obsahu sa zvyknú uplatňovať najmä tieto komunikačné stratégie:

 1. Faktami o mýtoch
 2. Emóciami o emóciách
 3. Humorom o nenávisti

 

FAKTAMI O MÝTOCH

Mnohé podoby cyberhate, najmä pokiaľ ide o postoje k menšinám, nepramenia z toho, že by autori hanlivých nenávistných komentárov boli prvoplánoví extrémisti. Dokonca veľakrát nie je zdrojom ich odmietavých a urážlivých postojov nejaká ideologicky motivovaná nenávisť. Veľká časť odporu k tej-ktorej skupine vychádza z informácií, ktoré o nej máme. V kontexte pochybných, neustále recyklovaných mýtov, alebo vypichovania len negatívnych skúseností, sa potom voči menšinám budujú negatívne spoločenské nálady. Ak sme zo všetkých strán valcovaní správami (z bulváru, od populistických politikov, z roky rotujúcich správ na internete), že Rómovia dokážu na dávkach trhnúť viac ako bežný pracujúci zarobí, isteže to v ľuďoch prebúdza pocit krivdy a zlosť. Ak je najčastejšie zobrazovanie LGBTI osôb ako polonahých tanečníkov v Rio de Janeiro, alebo v kontexte ich „nehoráznych požiadaviek“, tak to vyvoláva viac pohoršenia, než empatie. Napríklad z neznámych príčin sa ujala fáma, že Pride pochodmi chcú okázalo vystavovať verejnosti svoju sexualitu. Fakt, že sa s nimi nesie vždy tá najjednoduchšia požiadavka o akceptáciu, len ťažko preráža neustále „sexualizovanie“ tejto témy. Práve na tento typ hate speech-u sa oplatí využívať komunikácia založená na demýtizácii. Nemusí nutne prebiehať ako nekonečný „flame war“ v konkrétnej diskusii a mať len reaktívny charakter. Dokonca je lepšie, ak sa uplatňuje ako tvorba vlastného obsahu – demýtizačných blogov, vytváranie infografík, ktoré vizualizujú údaje z verifikovaných zdrojov, rôzne krátka „data explainer“ videa a pod.

akosaodpoveda1

Pravidlá

Pre demýtizačnú komunikáciu by mali platiť nasledovné pravidlá:

 • Údaje, ktoré používame, musia byť korektné, dohľadateľné a overiteľné (ak to zvolený formát vyžaduje, vždy uvádzame zdroje)
 • V online svete by sme neuspeli s obsiahlym a zložito štylizovaným obsahom. Oplatí sa prechádzať si relevantné odborné publikácie či štúdie, a pomôcť zviditeľniť ich obsah – napr. tým, že zaujímavý argument prenesieme do grafiky, ktorá sa dá šíriť sociálnymi sieťami
 • Ak chceme reagovať napríklad na hoax formou článku, je dobré štylizovať ho publicisticky, tzv. populárno-náučným štýlom, bez akademických floskúl a bez prílišne detailne odborných popisov. Na druhú stranu, je dôležité neskĺznuť k povrchnosti argumentácie.
akosaodpoveda3f

web maturantov proti konšpiráciam, www.bezpointy.sk

 

EMÓCIAMI O NENÁVISTI

Bohužiaľ, treba povedať, že časť verejnosti je na fakty imúnna. Fakty a argumenty teda nie vždy, na všetky témy, a na každú skupinu, zaberajú. Nezriedka sa v debate stane, že keď už je diskutujúci konfrontovaný s nepriestrelnými argumentmi, vtedy na vás vytiahne emotívny príbeh a prenesie debatu do roviny osobných skúseností (napr. hoci ste sa celý čas sporili o výške dávok pre Rómov, nakoniec vám napíše, že to aj tak na jeho postoji k Rómom nič nemení, lebo v škole mu ukradli tenisky).

Táto komunikačná stratégia preto pracuje viac s emóciami a príbehmi, než s faktami. Ak je pre časť verejnosti zdrojom nenávisti ich zlá osobná skúsenosť s príslušníkom tej ktorej skupiny (ktorú potom bohužiaľ aplikuje ako predpokladanú vlastnosť u celej skupiny), potom je zmysluplné vyvažovať tieto negatívne príbehy pozitívnymi zážitkami. Nie preto, aby sme dotknutým osobám vzali morálne právo cítiť sa sklamane a nahnevane, ale preto, aby cez tieto negatívne skúsenosti nevznikal zovšeobecňujúci obraz o celej skupine.

akosaodpoveda4

Zdroj:www.facebook.com

Aj na tento typ komunikácie poslúžia blogy, alebo videá či rozhovory s osobami z daných menšín, ktoré pomáhajú spoznať jej členov ako povahovo pestrú skupinu, s rôznymi potrebami a postojmi je členov, presne tak, ako je to aj v radoch majoritnej spoločnosti.

Pravidlá

 • Ak chceme vyvažovať diskusiu pozitívnymi informáciami, musia byť vždy pravdivé a autentické
 • Ak komunikujeme príbeh tretích osôb, mali by s tým byť podľa možností uzrozumené (samozrejme, to sa netýka príbehov, keď stretneme náhodne skvelého čašníka Afgánca, čiže keď sa chceme podeliť o príjemnú skúsenosť s anonymnou osobou)
 • Najlepší príbeh je ten, ktorý sa nás priamo týka. Nič neponúkne uveriteľnejšiu perspektívu, než je tá, ktorú nám ponúka osoba s vlastnou skúsenosťou. Aj keď je samozrejme veľmi náročné pre „hejtované skupiny“ chodiť s kožou na trh, treba ich posilňovať v tom, aby to boli práve oni, ktorí proti hate speech-u vystúpia.

akosaodpoveda5

HUMOROM PROTI NENÁVISTI

Treťou cestou, ako reagovať na cyberhate, môže byť humor. Z dlhoročných skúseností nášho združenia vieme, že pri práci so stredoškolákmi niekedy lepšie než obsiahle výklady o extrémizme zabrala vtipná kampaň, ktorá ironizovala agendu extrémnej pravice alebo vtipným spôsobom vykreslila absurdnosť ich „riešení“.

V súčasnosti sa objavili tzv. „Soroš leaks“, ktoré kolujú v skupinách konšpirátoroch. Uniknuté údaje o projektoch podporených Nadáciou otvorenej spoločnosti majú preukázať, akej „nehoráznosti“ sa Soroš dopustil – podporil projekty, ktoré chcú ironizovať agendu konšpiračných skupín. Samozrejme, šikovne vyselektovali informácie, ktoré im do tohto odhalenia nepasujú : akosi zabudli dodať, že „robenie si srandičiek“ malo smerovať voči nenávistným prejavom a voči tým, ktorí podnecujú animózne postoje k menšinám. Nešlo teda o to, že by podporené projekty sľubovali zosmiešňovanie širokej verejnosti, ako to naznačujú. Po druhé, samotná irónia nie je automaticky ubližujúci a urážlivý spôsob reakcie. Naopak, je to inteligentná forma (a žiaľ niekedy jediná), ako vysvetliť, prečo sú nápady o „vysťahovaní Rómov plťkou do Rumunska“, alebo teórie o „Rotshildovskom ovládaní sveta“ proste nezmysly, o ktorých sa snáď ani nedá viesť argumentačne zmysluplná debata.

Sem vložiť video : KUBÍČEK

Na tento typ reakcií sa hodia vtipné koláže, mémy, gify alebo aj drobné kampane

Pravidlá

 • Použitý humor nemusí byť zrovna láskavým humorom z knižiek Jozefa Cígera Hronského. Nemal by byť však vulgárny a svojim obsahom klesnúť na úroveň tých, voči ktorým smeruje.
 • Nebojme sa ani seba zosmiešňujúceho humoru, dokáže mať prekvapivo dobré účinky. Pri ňom pracujeme napríklad s tým, čo o nás hovoria a píšu „slušní nacionalisti“, pre ktorých sme slniečkari, Sorošovi agenti, rozvracači národných tradícii apod.

Výborne to robí napríklad skupina Naše Slovensko v sieti Facebook:

akosaodpoveda6

České video Podporuj svého nácka