Použi nástroje e-aktivizmu

Niekoľko tipov na dobrý blog

V prostredí internetu sa stáva blog či krátky text oveľa viac efektívnejší nástroj pre komunikáciu aktuálnych spoločenských tém, než obsiahle reporty z výskumov, ktorými sa dané témy riešia na kvalifikovanej úrovni. Na jednej strane je to nevýhoda, pretože blog samozrejme skresľuje realitu, subjektívnym podaním zjednodušuje problémy a ani nemá ambíciu ponúknuť niečo viac, než povrchné návody na riešenia. Na druhú stranu, konšpiračné a extrémistické komunity dokážu práve jednoduchým, nekomplikovaným písaním osloviť ďaleko viac osôb, než obsiahle, odborne podkuté texty zainteresovaných odborníkov. Preto tí, ktorí majú potrebu reagovať na hate speech, a všetko to, čo v ňom odznieva, môžu siahnuť práve po blogu.

Témam sa medze nekladú, no v kontexte možných komunikačných stratégií sa možno inspirovať niektorým z nasledovných štýlov

 1. Demýtizačné blogy, dekonšpiračná publicistika

Túto úlohu odporúčame zveriť adeptom, ktorí už mali príležitosť zoznámiť sa s odbornou agendou tej oblasti, ktorú chcú článkom pokryť, alebo majú skúsenosti s rešeršovaním dát a nerobí im problém pretaviť ich do zrozumiteľných a čitateľných textov. Často totiž potrebné informácie, ktorými možno argumentačne čeliť „hate speechu“ a konšpiračným textom, uviaznu v obsiahlych štúdiách s parciálnym pokrytím problematiky. Ťažko očakávať, že mládež aktívna v online prostredí si bude iniciatívne dohľadávať štúdie venované týmto témam, aby overovala pravdivosť iných textov či príspevkov. Oplatí sa mať preto spracované odborné argumenty do stručných textov, ktoré sprístupňujú odborné argumenty aj laickému publiku.

Užitočné rady pre písanie demýtizačných textov:

 • Údaje, ktoré používame, musia byť korektné, dohľadateľné a overiteľné (ak to zvolený formát vyžaduje, vždy uvádzame zdroje)
 • V online svete by sme neuspeli s obsiahlym a zložito štylizovaným obsahom. Oplatí sa prechádzať si relevantné odborné publikácie či štúdie, a pomôcť zviditeľniť ich obsah – napr. tým, že zaujímavý argument prenesieme do grafiky, ktorá sa dá šíriť sociálnymi sieťami
 • Ak chceme reagovať napríklad na hoax formou článku, je dobré štylizovať ho publicisticky, tzv. populárno-náučným štýlom, bez akademických floskúl a bez prílišne detailne odborných popisov. Na druhú stranu, je dôležité neskĺznuť k povrchnosti argumentácie.
 1. Osobné blogy, ktoré viac ako fakty sprostredkúvajú príbehy, emócie a zážitky

Príkladom môže byť blog sprostredkúvajúci skutočný príbeh osoby z radov LGBTI, ktorý ich približuje ako bežných ľudí s bežnými starosťami alebo o tom, že vašu stratenú peňaženku našla Rómka.

Určite sú užitočné aj také texty, v ktorých sa hejtovaných skupín aspoň ľudsky a solidárne zastaneme. Vo virtuálnom svete sa totiž ďaleko úspešnejšie šíria správy o negatívnej skúsenosti, než tie, ktoré by dali šancu priblížiť tú ktorú menšinu aj cez pozitívne skúsenosti. Bez toho však nemôže byť vnímanie a hodnotenie menšín vyvážené. Takýto blog prispieva práve k tomu, aby bežný nezainteresovaný čitateľ, ktorý takmer nikdy neprichádza do styku s Moslimom, nenarážal len na tú istú paletu textov popisujúcich len negatívne skúseností. Pri 5 miliómoch Moslimoch je nepredstaviteľné, že väčšina z nich sú náboženskí fanatici, obchytkávajúci cudzie ženy či kriminálnici z predmestia. Práve naopak, takéto prípady sú skôr excesom, než ich „typickým znakom“. Ak je však nezainteresovaný človek doslova bombardovanými textami, ktoré vyťahujú iba tieto excesy, a ak mu nikto neponúka aj iné skúsenosti s Moslimami, poľahky si práve na základe prevažujúcich článkov vybuduje k Moslimom automatický odpor.

Samozrejme, rovnako ako blog môže poslúžiť už len štandardný status v sociálnej sieti.

Partipov2

Zdroj: www.sme.sk

Partipov3

Zdroj: www.facebook.com

 

Užitočné rady pre písanie textov s príbehom, zážitkom

 • ak chceme vyvažovať diskusiu pozitívnymi informáciami, musia byť vždy pravdivé a autentické
 • ak komunikujeme príbeh tretích osôb, mali by s tým byť podľa možností uzrozumené (samozrejme, to sa netýka príbehov, keď stretneme náhodne skvelého čašníka Afgánca, čiže keď sa chceme podeliť o príjemnú skúsenosť s anonymnou osobou)
 • najlepší príbeh je ten, ktorý sa nás priamo týka. Nič neponúkne uveriteľnejšiu perspektívu, než je tá, ktorú nám ponúka osoba s vlastnou skúsenosťou. Aj keď je samozrejme veľmi náročné pre „hejtované skupiny“ chodiť s kožou na trh, treba ich posilňovať v tom, aby to boli práve oni, ktorí proti hate speechu vystúpia.

 

 1. Vtipné a ironizujúce texty

Niekedy je to práve humor, a dobre použitá inteligentná satira, ktoré dokážu efektívnejšie vysvetliť absurdnosť nápadov a „riešení“ ponúkaných extrémnou pravicou či rôznymi online revolucionármi.

Celkom podarenou aktivitou tohto druhu sú napríklad texty (a vôbec celá web stránka) parodizujúca Alianciu za rodinu.

Užitočné rady pre písanie vtipných, ironizujúcich textov a blogov

 • Použitý humor nemusí byť práve láskavým humorom z knižiek Jozefa Cígera Hronského. Nemal by byť však vulgárny a svojim obsahom klesnúť na úroveň tých, voči ktorým smeruje.
 • Nebojme sa ani seba zosmiešňujúceho humoru, dokáže mať prekvapivo dobré účinky. Pri ňom pracujeme napríklad s tým, čo o nás hovoria a píšu „slušní nacionalisti“, pre ktorých sme slniečkari, Sorošovi agenti, rozvracači národných tradícii a pod.

 

PS: ak sa ti nejaký blog podarí, a máš pocit, že by si ho malo prečítať čo najviac ľudí, pošli nám ho. Radi ho, zverejníme na našej fan page