Použi nástroje e-aktivizmu

Využi video

Krátke videá sú dobrým nástrojom, ak chceme povedať viac, než sa zmestí do statusu a chceme k tomu využiť aj obrazové ilustrácie. Sociálne siete sú tomuto výstupu veľmi naklonené – či už je to Facebook, ktorý ich dokáže sprostredkovať priamo cez status užívateľa, alebo na videá špecializovaná sieť YouTube. Podľa údajov agentúry špecializovanej na online marketing Go Up je to až 2,7 milióna užívateľov zo Slovenska, ktorí každý mesiac navštívia YouTube, a až 80 % obyvateľov mladších ako 35 rokov.

 

  1. DEMYTIZAČNÉ VIDEÁ

Na výrobu krátkeho demýtizačného videa postačí aj program Movie Maker v systéme Windows, i keď samozrejme skúsenosti s výrobou a strihom v kvalitnejších programoch sú viac než vítané.

Video môže byť zostrihom dát, obrázkov, grafov, fotiek, kombinovaných s hlasovým sprievodom či hudbou. V každom prípade, dĺžka by nemala presiahnuť tri minúty.

Možno ich tiež pripraviť ako krátke, grafikami pretkané rozhovory s odborníkmi (v tomto prípade nám už nebude stačiť len Movie Maker, ale bude treba vybavenie na snímanie audiovizuálneho záznamu). Ak je kampaň zverená reklamnej agentúre či profesionálom z oblasti digitálnych médií a ak to finančný rozpočet umožňuje, oplatí sa staviť na modernejšie tzv. data explainer videa.

Dnes sa už dá kvalitné video nakrútiť a zostrihať priamo v prostredí smartfónu.

Aj tu však pripomíname, že napríklad extrémistické subjekty nerobia tiež žiadne profi videá, stačili im amatérske zostrihy z prejavov na ich protestoch, bez technickej a kreatívnej náročnosti. A predsa boli pre cieľovú skupinu atraktívne. Ak sa na to predsa len necítite, rovnako užitočné je zdieľať už existujúce videá. Skvelá pomoc je aj výroba slovenských titulkov pre zahraničné videá.

Ako pri každom demytizačnom nástroji, aj pri videách platí zásadné pravidlo, že pracujeme len s hodnovernými zdrojmi a údajmi, neskresľujeme informácie, nevytvárame tendenčný kontext a pod.

 

  1. VIDEOROZHOVORY A VIDEOPRÍBEHY

Vo videoformáte môžu byť ponúknuté príbehy s najrôznejším posolstvom, ktoré môžu nabúravať stereotypné a zovšeobecňujúce vnímanie napádaných skupín. Ideálne je, ak sa v nich prihovárajú samotní príslušníci danej komunity. Ich pohľad na vnímanie nenávisti je totiž autentický a dokáže vyvolať väčšiu empatiu, než moralizačné neosobné prednášky. Rovnako keď sa v nich predstavujú verejnosti ako bežní ľudia, s normálnymi potrebami, životom, vzťahmi, ako ktokoľvek iný z radov majority. Pomáha to nabúravať vnímanie napr. Moslimov, ktorých si škatuľkujeme ako náboženských fanatikov, LGBTI osôb, ktorých zvykneme vnímať len cez perspektívu ich sexuality, alebo Židov, ktorých si predstavujeme len ako uzavretú elitársku komunitu.

Aktivisti v tomto prípade môžu znovu využiť už existujúce zahraničné videomateriály a zabezpečiť ich preklad.